Dynodag Porsche 914 – zaterdag 17 maart 2018

Dynodag Porsche 914 – zaterdag 17 maart 2018 (DEUTSCHE ÜBERSETZUNG SIEHE UNTEN)

Laat eens je PORSCHE 914 motor testen op de moderne Dyno testbank.

Op zaterdag 17 maart organiseren Arno Wienands 914 Parts, VW Airhouse en Ludwig Performance een Dynodag voor de PORSCHE 914.

Wat houdt zo een motortest in: (korte uitleg)

Het vermogen (pk’s) en koppel (Nm’s) van de motor worden aan de wielen gemeten met de hub-dyno. Het betreft een eddy-current geremde bank. De wielen worden gedemonteerd en de dyno wordt rechtstreeks middels flenzen aan de wielhub gekoppeld. Op deze manier kan er veilig en nauwkeurig gemeten worden, zonder alle nadelen van banden op een metalen roller. Het brandstofmengsel wordt ook gemeten door middel van een probe in de uitlaat. Met de meting worden grafieken gemaakt van vermogen, koppel en brandstofmengsel over het hele toerenbereik. Zo ontstaat een volledig beeld van hoe de motor presteert.

Deze dag kunnen wij door laten gaan als wij minimaal 6 inschrijvingen binnen krijgen.

Wij kunnen uitbreiden tot max. 8 – 9 auto`s. Wees er snel bij en stuur ons een mail voor je deelname.

De kosten hiervoor zijn  € 60 (incl. btw) per auto.

Om alle 6-9 auto’s te kunnen testen beginnen we vroeg in de ochtend. We kunnen dan alle auto’s over de gehele dag verdelen.

De eerste auto zal om 08:30u de bank op gaan.

Uiteraard ben je ook van harte welkom als bezoeker als je niet bij de eerst 6-9 inschrijvers hoort.

Je kan dan meemaken hoe de motortest op de Dynobank verloop. Op locatie kan je dan indien gewenst altijd een eigen afspraak maken.

Om alles nog gezelliger te maken verzorgen deelnemende bedrijven een uitgebreide Lunch en aan het einde van de dag is er een gezellige BBQ.

Aan de Lunch en BBQ zijn verder geen kosten verbonden.

Programma:

  • Aankomst vanaf 8:00 uur
  • 8:30 uur eerste Porsche 914 op de Dynobank
  • 12:30 uur Lunch
  • a.17:00 BBQ

Om alles goed in te kunnen delen en voor de goede horeca te zorgen is jouw snelle aanmelding wel van groot belang !!!

Laat ons weten hoe je wenst deel te nemen.

  • Porsche 914 op de Dynobank (gelieve hiervoor type en uitvoering aangeven)
  • Deelname Lunch: aantal personen
  • Deelname Lunch en BBQ : aantal personen

Locatie: VW Airhouse, Marconistraat 28, 2181 AK Hillegom

Aanmelding graag per e-mail: info@914parts.eu

Bij vragen kan je bellen: 06-22783566 (Arno Wienands)

 


Dyno Tag [Motortesttag]Porsche 914-Samstag 17 März 2018

Last euren PORSCHE 914 Motor mal auf  einen modernen Prüfstand Dyno-Tester testen.

Am Samstag 17. März, organisieren Arno Wienands 914 Parts, VW Airhouse und Ludwig Performance einen Dyno Testtag [Motortest]für den PORSCHE 914.

Was bedeutet es einen 914er Motor zu testen,: (kurze Erläuterung)
Leistung (PS) und Drehmoment (nm) des Motors werden auf die Räder mit dem Hub-Prüfstand gemessen. Es geht um ein Wirbelstrom-gebremsten Bank. Die Räder sind abgelegt und die Dyno Bank knüpft direkt an der Radnabe mittels Flanschen. Auf dieser Weise wird dort sicher und präzise, ohne die Nachteile der Reifen auf einer Metall-Walze messbar. Das Kraftstoff-Gemisch wird auch durch eine Sonde in den Auspuff gemessen.
Mit der Messung werden Diagramme von Leistung, Drehmoment und Kraftstoff Gemisch über das gesamte Drehzahlbereich gemacht.
Dadurch entsteht ein vollständiges Bild der Leistung des Motors.

Wir können diesem Motor Test Tag platzfinden lassen wenn wir mindestens 6 Anmeldungen erhalten.
Wir bei mehr  Anmeldungen können wir ausbreiten bis zu max. 8-9 Autos. Seit darum bitte schnell dabei und schickt uns eine e-Mail für Ihre Teilnahme.
Die Kosten betragen 60 € (inkl. MwSt.) pro Auto.

Um alle 6-9 Autos testen zu können starten wir in den frühen Morgenstunden. Wir können dann alle Autos über den ganzen Tag verteilen.
Das erste Auto wird um 08:30 Uhr auf die Bank gehen.

Natürlich können Sie auch als Gast teilnehmen ohne einen 914er auf die Bank.
Sie können dann miterleben wie der Motor vom Porsche 914 auf die Dynobank getestet wird. Vor Ort können Sie auf Wunsch einen eigenen Termin planen.

Um alles noch gemütlicher zu machen werden teilnehmende Unternehmen ein umfangreiches Lunch versorgen und am Ende des Tages wird gemütlicher gegrillt [BBQ].

Am Lunch und Grillen[BBQ] sind keine Kosten verbunden.

Programm:
-Anreise ab 08:00 Uhr
-8: 30 Uhr:  erster Porsche 914 auf die Dynobank
-12: 30 Uhr: Lunch/  Mittagessen
-c.a. 17:00 Grillen [BBQ]

Um alles gut ein zu teilen und alles zum Luch und Grillen einzuplanen, ist eure schnelle Anmeldung von großer Bedeutung!

Lasst  uns wissen wie ihr teilnehmen möchtet.

-Porsche 914 auf der Dynobank (Bitte Typ und Ausführung angeben)
-Teilnahme Mittagessen: Anzahl der Personen
-Teilnahme Lunch und Grillen [BBQ]: Anzahl der Personen

Ort: VW Airhouse, Marconistraat 28, Hillegom 2181AK NIEDERLANDE

Anmeldung / Benachrichtigung bitte per E-Mail: info@914parts.eu
Wenn ihr irgendwelche Fragen habt könnt ihr anrufen: 0031-6-22783566 (Arno Wienands)