Zagend geluid bij stationair draaien

Afwijkingen bij het stationair draaien van +/- 50 Omw./min. zijn onbelangrijk, worden er echter grotere verschillen gemeten dan moet het ontstekingstijdstip en de klepspeling nauwkeurig worden gecontroleerd en zonodig opnieuw worden afgesteld

Ontstekingstijdstip 27 graden v.OT bij 3.500 Omw./Min. met losgenomen vacu├╝m leiding, klepspeling: 0,1 mm bij koude motor in- en uitlaatkleppen

Wanneer het probleem hiermee niet kan worden opgelost is een opening in het aanzuigsysteem zeer waarschijnlijk de oorzaak
Valse lucht kan binnenkomen

tussen:

A: Gasklephuis (022.133.063C) en aanzuigluchtverdeler (022.133.055G)
Controle: Bij het bewegen van het gasklephuis (gasklep moet in zijn stationair┬şstand blijven) mag geen duidelijke verandering komen in het stationair draaien

B: De verbindingsslangen tussen de aanzuigluchtverdeler en aanzuigleidingen
Controle: De verbindingsslangen tussen de aanzuigluchtverdeler en aanzuig┬şleidingen mogen niet gemakkelijk kunnen bewegen
Overigens moet op een goede afdichting van de onderdrukslangen worden gelet