Wijzigingen van de zekeringen

914 type: VW-Porsche 914, model 74

Zekeringkast
Met ingang van het type 914, model 74, werd de aansluiting van de claxon verlegd naar de zekering nr. 10 en het stroomcircuit voor de klapkoplampen zwakker gezekerd.
Hierdoor zijn de amperages van de zekeringen 8,10 en 12 gewijzigd.

tech05