Info electronische injectie

voor type : 914/4

A) Drukvoeler
B) Brandstofpomp

A. Drukvoeler
De plaatsing van de drukvoeler in de”motorruimte is zodanig, dat de bewegingsrichting gelijk is aan de rijrichting.
Hierdoor is het mogelijk, dat b.v. door de klap bij een aan­rijding de drukvoeler beschadigd wordt, dit geschiedt wanneer door de aanrijding de terugtrekveer van de ijzeren kern te ver wordt uitgetrokken.
Om dezelfde reden moeten drukvoelers tegen harde stoten bevei­ligd worden.
Eventuele storingen kunnen niet met het testapparaat EFAW 193 of 228 vastgesteld worden. De storing is te herkennen aan de zeer slechte rijeigenschappen van de auto.
Bij een evt. motorreiniging moeten de ontluchtingssleuven of de – gaten (van de na augustus 1969 ingebouwde drukvoelers) met kleefband afgedicht worden. Dit om storingen door het binnen­treden van water te voorkomen.
Na het reinigen moet het kleefband weer weggenomen worden, daar anders het vollastmengsel zeer sterk beïnvloed wordt.

B. Brandstofpomp
De elektrische brandstofpomp heeft een kleine elektromotor, waarvan het magnetische veld gevormd wordt door enige permanente magneten (gesinterd materiaal). Deze gesinterde magneten zijn zeer gevoelig voor stoten, daarom moeten brandstofpompen voor­zichtig behandeld worden daar anders het gevaar bestaat, dat de veldmagneten versplinteren.
In extreme gevallen draait dan het anker van de pomp niet meer.